fbpx

Keskkonnasäästlikud pakendid saates

10.07.2019

Sellel suvel on pakendivaldkonnas märksõnadeks – boilagunev, komposteeritav, keskkonnasäästlik. Järgmine klipp annab põgusa ülevaate, kuhu suunas pakenditega liigutakse.