fbpx

4 viga toote pakendamisel, millega kaotab raha

13.11.2018

Ära kaota raha, väldi toote pakendamise 4 viga

Kauba ja toodete õige pakendamine on oluline kuna, kui toode ei ole pakendatud õigesti ja tootele kõige sobilikumal moel, on müügist oodatava tulu kaotus vägagi tõenäoline. Et aidata brändil hiilata, toome välja 4 olulist viga toote pakendamisel, millele tasub pakendi loomisel ning valimisel mõelda.

1. Vähene testimine

Oled sa kunagi oma käes hoidnud pakendit, mille sisu on olnud purunenud enne pakendi avamist? Mõnikord on tegemist vigase tootega, kuid teinekord on põhjuseks valede pehmendusmaterjalide kasutus või veelgi kehvem variant, kasutamata jätmine. Sagedased on juhtumid, kus karp või kast on purunenud transpordi käigus või hoopis kaubandusriiulil, kuna pakendeid ei sobi pakkida üksteise peale.

Loodud ning tulevaseks kasutuseks valikusse võetud pakendi testimine enne turule tulekut on seega väga oluline osa pakendi valiku etapis. Vigade vältimiseks on soovitav pakendit transportida ning kaubandusriiulile asetada just sellisena nagu see hakkab toimuma tulevikus. Soovitav on kasutusele võtta tavapärasemast ekstreemsemad meetmed, kus kaubaga pakendit keeratakse tagurpidi, raputatakse, veidi tugevamalt muljutakse ning mitmeid kordi asukohti vahetatakse. Kasuks tuleb, kui välja selgitada ka pakendi avamise ning sulgemiste võimalused ja kordade arv. Seda kõike seetõttu, et just laomees või kauba transporti teostav tööline võib kaupa asetada veokisse võimalikult vähest ruumi hõlmates või olenevalt pakendist kipuvad kliendid kaubandusriiuli juures pakendeid avama, et saaks sisuga lähemalt tutvuda. Toiduainete pakendite puhul peab olema tagatud olukord, et pakend sisu kindlalt suletud keskkonnas hoiaks. Muidu tekib olukord, kus vedelam kaup rikub lekkides enda kõrval olevad tooted. Kui kauba pakend testimisele vastu peab, on tegemist nii-öelda hea valikuga.

2. Uudsuse eiramine

Nii nagu rõivamaailmas on mood vahetuv, toimub see ka pakendite valdkonnas. 5 aasta tagune pakend võib olla tänaseks vanamoeline, mis kaubariiulil uudsete pakendilahenduste varju võib jääda. Pakendi uudsust mõjutavad ka materjalid, kuna pea kõik tööstused teevad tänapäeval palju tööd, et muuta pakendite toomine ning kasutatavad materjalid keskkonnasõbralikumaks. Võitmaks kaubariiulil tarbijate pilke, tuleb aktiivselt hoida müüdavat kaupa ümbritsevad pakendid konkurentide omadest paremad ja seda nii pakendi materjali valiku, kui disaini poole pealt. Kui konkurendid kipuvad pakendeid sagedasti uuendama, tuleb ennast nende uuendustega kursis hoida, analüüsida uuenduse mõju ning vajadusel tegutseda. Jälgi, et pakend toetaks ettevõtte brändi, oleks kasutajasõbralik ning oleks kaubale omaduste poolest toeks. Pea meeles, et võidab see, kes tunneb oma klienti kõige paremini. Mitte alati ei pruugi olla konkurentide valikud paremad, olukorra aitab ära hinnata alati lõppklient.

3. Eeldamine

Valesti läheb siis, kui pakendite puhul jäädakse kinni isiklikele eeldustele. Ma valin selle pakendi, sest ma arvan, et kliendile just see meeldibki. Kahjuks ei ole inimesed kõik ühesugused ja veel vähem ühtivad nende arvamused ning vajadused. Enda isiklike eelduse kohaselt ei pruugi tulemused ühtida kliendi vajadusega ning sobida sihtgrupile. Soovitav on sellisel juhul teha erinevad lahendused, küsida klientide arvamusi ja analüüsida tulemusi. Välja valitud lahendus kõrvutada konkurentide omadega ja hinnata olukorda uuesti. Kui pakend on konkurentide omadest väga erinev ja kasutusmugavus on parem, on tegemist hea tulemusega. Kuid ikkagi tuleb pakendit testida, vajadusel muuta ning täiendada.

Ebaõnnestumine on kiire tulema ka juhul, kui võetakse kasutusele pakendid, mis ei täida oma eesmärki nii nagu peaks. Kui lõppkliendil on vajadus pakendit peale avamist sulgeda, mõnikord isegi mitmeid kordi, siis tuleb see teha võimalikuks. Vastasel juhul eelistab klient konkurendi pakendit, mis vastab tema vajadustele enam.

4. Vale materjal

Pakend peab sobima kaubaga kokku, seda nii disainilt, kui materjalilt. Näiteks toiduainete puhul on kohustus järgida vastavusdeklaratsiooni ning seetõttu on Multipack OÜ tootevalikus olevatel toiduainete pakenditel olemas vastavusdeklaratsioonid toiduainetega kontaktis olemiseks. Olles välja valinud materjalid, lisandub protsessi hinna küsimus. Hinnal on alati oma koht pakendi valiku puhul, kuna pakendi mõõdud ja pakkematerjalid, nagu näiteks kile spetsifikatsioonid, mõjutavad maksumust. Samuti mõjutavad hinda pakendi erimõõtmed või tootmismeetod, seda eriti juhul, kui pakend valmistatakse käsitööna. Seega on soovitatav materjali valikul jätta hind kõrvale kuniks on  selgeks tehtud täpsed vajadused – materjal, disain, kuju, mõõdud, paksus ning peamine, kasutus eesmärk. Kui materjal on valitud ning pakend prototüübina valmis, kontrollida kriitilise pilguga pakendi sobivust kaubaga ning vastupidavust. Kui pakend või sees olev kaup puruneb on kaotus suurem, kui materjali eest rohkem makstes. Sedasi testides saab alles hakata langetama valikut hinnaklassilt soodsama kasuks.

Võttes lähtekohaks välja toodud 4 viga toote pakendamisel, saab toote pakendamine parema tulemuse. Hoolitsedes selle eest, et kauba ümber olev pakend on lisaks ilule ka kasutajasõbralik ning vastupidav, on oodatavad müügitulemused kergemini tulevad. Kui tunnete, et vajate pakendite puhul rohkem informatsiooni, võtke julgesti ühendust Multipack OÜ müügimeeskonnaga.

Sulle võivad huvi pakkuda ka teemad:
Kuidas valida pakendile õige materjal
Kartongist pakendite erilahendused pole enam unistused